KPSC prelims strategy and KPSC books for prelims exam